Targi Solutions for Safety - 12-14 listopada 2018 r.

2018-04-13

Szanowni Państwo

Zapraszamy serdecznie do udziału w imprezie wystawienniczo-targowej S4S „Profesjonalni i Bezpieczni w Pracy” – jedynej tego typu organizowanej w centralnej Polsce.

Wydarzenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe w zakładach pracy. W imprezie wezmą udział pracodawcy, osoby zarządzające firmami (dyrektorzy), pracownicy służby BHP, specjaliści ds. przeciwpożarowych, wykonawcy produkujący sprzęt i środki ochrony osobistej /lub indywidualnej/ oraz firmy oferujące pełną obsługę  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Targi odbędą się w dniach odbędą się 12-14 listopada 2018 r.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA 
Ogólnopolskie Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Warszawa oraz Oddział Warszawa Centrum

 

 

 

 

Zarówno tematyka, jak i lokalizacja targów wzbudza duże zainteresowanie wystawców, jak i zwiedzających. Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkie podmioty, które działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków i terenów do przedstawienia swoich wyrobów i osiągnięć w tym zakresie. W ramach targów odbędą się:

  • - prezentacje najnowszych rozwiązań z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, jak również zabezpieczeń i organizacji stanowisk pracy;

  • - praktyczne szkolenie i pokaz zabezpieczenia prac na wysokości, wykład przedstawiciela Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego /CIOP-PIB/ „Dobór środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących na stanowisku pracy”;

  • - szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy;

  • - wykład/warsztaty na temat prowadzenia postępowania powypadkowego. 
     

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty działające na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również bezpieczeństwa pożarowego budynków i terenów,
do przedstawienia na targach swoich wyrobów, prezentacji działalności oraz osiągnięć w tym zakresie. 
Targi S4S stanowią idealną platformę do spotkań biznesowych, nawiązania nowych kontaktów handlowych, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy m.in. poprzez udział w panelach dyskusyjnych, pokazach czy szkoleniach. Targi S4S dają możliwość promocji i upowszechniania informacji oraz prezentacji oferty firmy.
Więcej informacji można uzyskać na stronie http://targis4s.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#OSPSBHPWarszawaCentrum