II Ogólnopolskie Forum Służby BHP

2018-10-06

W dniach 1 – 2 PAŹDZIERNIKA 2018 r., w Warszawie odbyło się II Ogólnopolskie Forum Służby BHP zorganizowane przez Zarząd Główny OSPSBHP.

Podczas Forum omawiane były zagadnienia bezpieczeństwa pracy w przemyśle 4.0, w strefach zagrożenia wybuchem, przy pracach elektroenergetycznych, przy wymaganiach nowej normy ISO. Odbyła się również "oxfordzka", jakże burzliwa, debata nad ważkim problemem współpracy służby BHP ze związkami zawodowymi. Drugi dzień Forum był z kolei jubileuszem 65-lecia służby BHP i 25-lecia OSPSBHP - w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Oczywiście w Forum aktywnie uczestniczyła 16 osobowa reprezentacja naszego Oddziału. Już w pierwszym dniu braliśmy udział w panelach tematycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugim dniu przypomniano początki służby bhp w Polsce. Historia już  sięga roku 1920, kiedy to w ówczesnym województwie śląskim, w badaniu przyczyn wypadków przy pracy, zaczął uczestniczyć przedstawiciel wyznaczony przez radę zakładową. Jednak oficjalną datą utworzenia służby bhp jest 1 sierpnia 1953 r., czyli data podpisania uchwały nr 592 Prezydium Rządu w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (M. P. z 1953 r. Nr A-83, poz. 979). Doceniono nasze starania w krzewieniu i popularyzacji bezpiecznych i zdrowych zasad pracy. Nasz Oddział został wyróżniony jako jeden z lepiej pracujących. Znależliśmy się w ścisłym gronie "przodowników pracy". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej na stronie LINK