Nadzwyczajny Zjazd naszego Stowarzyszenia grudzień 2017 r.

2017-12-12

W dniu 8  grudnia 2017 r. w Łysomicach k/Torunia obradował Nadzwyczajny Zjazd naszego Stowarzyszenia.

Przyjęto statut. Zjazd dokonał wyboru Prezesa - została nim ponownie Kol. Elżbieta Bożejewicz -  oraz wyboru członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.