Obrady Rady Stowarzyszenia 8 listopada 2017 r.

2017-11-09

W dniu 18 listopada 2017 r. zebrała się Rada naszego Stowarzyszenia. Wypełniliśmy swój obowiązek.