Obrady Zarządu Oddziału pierwsze po wakacjach 2018 roku

2018-09-06

Spotkaliśmy sie po wakacjach

W dniu 5.09.2018 r. obradował Zarząd Oddziału w rozszerzonym składzie. Na spotkaniu omówiliśmy m.in.  sprawy związane ze zwołaniem Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Oddziału, sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Oddziału oraz finansowe - zwłaszcza dotyczące terminowego wpłacania składek przez naszych członków. Podjęliśmy uchwałę o przyjęciu nowych członków oraz omówiliśmy  kalendarz spotkań i konferencji związanych z obchodami 25-lecia OSPSBHP, 65-lecia służby BHP oraz Dnia Pracownika Służby BHP jaki obchodzimy rokrocznie 19.09.2018 r.