Ochrona danych osobowych w pracy służby bhp.

2017-11-22

Gościem naszym w dniu 15 listopada 2017 r. był Pan Tomasz Tołpa.  Przedstawił nam istotne, dla służby bhp, informacje  o ochronie danych osobowych - także i w kontekście planowanych zmian w roku 2018.

I jak zwykle przywitaliśmy nowego członka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane osobowe to  wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. „Wszelkie informacje” staną się danymi osobowymi po ustaleniu kontekstu tych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności  przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby. Jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań (tzw. reguła rozsądku) uInformacje na temat osoby będą danymi osobowymi tylko dla tego, kto będzie miał możliwość powiązać je z danymi osoby, której tożsamość zna lub będzie w stanie ustalić.