Posiedzenie Zarządu Oddziału 29 listopada 2017 r.

2017-11-30

W dniu 29.11.2017 r.  obradował zarząd Oddzialu Warszawa Centrum OSPSBHP  w obecności  delegatów na Zjazd

 1. Omówiono wyjazd delegatów  reprezentujących nasz Oddział na Nadzwyczajny Zjazd zwołany przez Zarząd Główny w dniu 8 grudnia 2017 r.  w Łysomicach k/ Torunia

2. W związku z rezygnacją Kol. Elżbiety Koziarskiej- Puzyńskiej  z członkostawa w Zarządzie Oddziału Zarząd podjął  decyzję,  o nie przeprowadzaniu w chwili obecnej  wyborów uzupełniających, jako, że za 6 miesięcy w czerwcu 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie członków (mija kadencja władz Oddziału).  Przez te 5 miesięcy do czerwca, kiedy zwołane będzie Walne zebranie członków, Zarząd będzie pracował w  składzie - 6 osobowym.

3. Zarząd Oddziału postanowił w pierwszym półroczu 2018 r.  zmienić konwencję pracy Oddziału (wsłuchując się w uwagi naszych członków) i organizować spotkania szkoleniowe na przemian ze spotkaniami dyskusyjnymi w  gronie członków Oddziału.

4. Ponadto podsumowano sprawy organizacyjne i finansowe (30 osób zalega z wpłacaniem składek) za rok 2017, omówiono organizację spotkania 13.12.2017 r.,  propozycje do planu pracy na rok 2018 w tym zwołanie Walnego Zebrania członków Oddziału w czerwcu 2018 r. oraz obchody 65 - lecia służby BHP i 25 - lecia naszego stowarzyszenia, ustalono grafik spotkań w roku 2018 r.

5. Organizacja targów S4S - sztandarowej imprezy naszego oddziału w roku 2018 r.