spotkanie 18 kwietnia 2018 r,

2018-04-17

Tematemnaszegospotkania w dniu 18 kwietnia 2018 roku było Bezpieczeństwo w gospodarowaniu chemikaliami – REACH, CLP, ADR w praktyce służby BHP”.

Kolejne spotkanie, na którym przywitaliśmy nowego człona Oddziału.

A gościem naszym była Pani mgr inż. Anna Łuczak - absolwentka wydziału chemii oraz  studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Politechniki Łódzkiej,  jest doradcą ds. przewozu towarów niebezpiecznych DGSA.