Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2017

2018-02-22

W dniu 21 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie naszego Oddziału, na którym przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Podsumowaliśmy kolejny rok, jakże pracowity. Jola Olejko, Prezes Oddziału przedstawiła nam kronikę Oddziału z 2017 roku, pięknie opracowaną przez Wiceprezes Oddziału Dorotę Rajkiewicz.

Kronika 2017 roku LINK DO KRONIKI 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanka Zosia Sobota przedstawiła Protokół z działalności Sądu Koleżeńskiego i ..... jak wynika z raportu ... znowu nic się nie wydarzyło.

Koleżanka Marlena Szwed podsumowała rok finnsowy, twierdząc, że jesteśmy w znacznej większości rzetelni i terminowi w opłacaniu składek. Zdarzyły się niestety przypadki zalegania ze składkami, wobec czego usunięto z Oddziału 6 dłużników. Ale ... jesteśmy na plusie i nie zalegamy z żadnymi opłatami. Nadal wspaniałym rozwiązaniem jest dla nas możliwość korzystania z sali konferencyjnej Izby Administracji Skarbowej przy ul. Felińskiego.

Po podsumowaniu 2017 roku, koleżanka Dorota Rajkiewicz w ciekawej prezentacji uczuliła nas na istotę i ogromną rolę w profilaktyce wypadkowej dostrzegania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Wychwycone w porę zagrożenia mogą ustrzec przed wypadkami, nierzadko śmiertelnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prezentacji Doroty Wiceprezes Tadeusz Potasiński opowiedział o swoich doświadczeniach ze zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi. Później podyskutowaliśmy jeszcze o  problemach, z jakimi spotykamy się w swojej pracy. Czy laptop to też komputer? Czy dzisiejszy, wyposażony w mnóstwo funkcji i programów, telefon komórkowy może być również traktowany jako komputer? Komu pracodawca wypłaci dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, a komu nie? Jak transportować ręcznie ciężary? Pobicie pracownika przez drugiego zatrudnionego u danego pracodawcy to wypadek przy pracy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jola Olejko podkreśliła ważną rolę jaką pełni w naszym Oddziale Klub Honorowych Dawców Krwi. Podziękowaliśmy również Agnieszce Skibniewskiej-Zera za jej aktywną pracę w Oddziale w 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znowu stwierdziliśmy, że warto było.