Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 13 czerwca 2018 r.

2018-09-06

W dniu 13 czrwca 2018 roku, w związku z upływem kadencji obecnych władz Zarząd Oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP, na podstawie § 33 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP.

Prezesem Oddzialu wybrana została ponownie Kol. Jolanta Olejko.  Do Zarzadu Oddziału wybrani zostali: Kol. Elwira Banaszek,  Kol. Pamela Idźkowska, 
Kol. Tadeusz Potasiński, Kol. Dorota Rajkiewicz, Kol. Agnieszka Skibniewska-Zera, Kol. Marlena Szwed, Kol. Wojciech  Sitkowski oraz Kol. Michał Wachowicz. 

Do pracy w Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Kol. Monika Kasperka, Kol. Dariusz Miłkowski, Kol. Henryk Wójcik. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Kol. Ilona Hoinca, Kol. Zofia Sobota  i Kol. Cezary Żukowski. Walne zebranie wybrało również delagatów na Zjazd Krajowy, zgodnie z nowym satutem, i są to: Kol. Jolanta Olejko, Kol. Tadeusz Potasiński, Kol. Henryk Wójcik i Kol. Dorota Rajkiewicz.

Podziękowano odchodzącemu Zarządowi za pracę, za poświęcenie swojego prywatnego czasu, za godne reprezentowanie Oddziału i za organizację wszystkich naszych spotkań.

Całe spotkanie sprawnie poprowadziła Kol. Jola Olejko. Komisje predstawiły swoje sprawozdania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Kol. Marlena Szwed przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegłą kadencję Zarządu Oddziału. Wyniki są bardzo dobre, a Marlenie należą się ogromne brawa za żmudną i rzetelną wieloletnią (zawsze kosztem wolnego czasu) pracę.

Nowy Zarząd ma dobry start.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy.