Z osatniej chwili!

2017-11-12

Ważne!

Koleżankii Koledzy, na  posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, w dniu 8.11.2017 r., zostaliśmy jako Oddziały  zobligowani do zamknięcia wszelkich rozliczeń - w tym wpłat składek za obecny rok do dnia 31. grudnia 2017 r. - ostatecznie. Tak więc bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy mają uregulowane składki za obecny rok - pozostałych bardzo prosimy o dokonanie wpłat zgodnie ze zobowiązaniem podpisanym na złożonej  deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia.

Zarzad Oddziału prosi również o propozycje tematów lub innych form pracy Oddziału w roku 2018 r.
z Państwa strony. Uprzejmie proszimy o przekazanie  do nas tych informacji do dnia  4 grudnia 2017 r.
Z przyjemnością przyjmiemy również propozycje wykładowców, którzy zechcieliby podzielić się z nami wiedzą na naszych spotkaniacfh szkoleniowych.