Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odpowiednich przepisach;
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  • prześle wypełnioną deklarację członkowską na adres do korespondencji: 00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 502 i na adres e-mail: warszawacentrum@ospsbhp.pl lub jolantaolejko@wp.pl

DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO ODDZIAŁU

OŚWIADCZENIE

 
wpisowe i składki płacimy na konto:
OSPSBHP Oddział Warszawa Centrum

ul. Czackiego 3/5 p.502

00-043 Warszawa

KONTO:   68 2030 0045 1110 0000 0428 5990

 w BANKU BGŻ BNP PARIBAS


O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd Oddziału Warszawa Centrum drogą mailową:

warszawacentrum@ospsbhp.pl lub jolantaolejko@wp.pl