Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 3/5/502


Email:
warszawacentrum@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 604 586 520