Kontakt

Oddział Warszawa Centrum

00-043 Warszawa 

ul. T. Czackiego 3/5 

warszawacentrum@ospsbhp.pl 

http://warszawacentrum.ospsbhp.pl/