Newsletter CIOP PIB grudniowy

Ukazały się nowe normy z zakresu ochrony czystości powietrza na oznaczanie heksachlorobenzenu i chinoliny:

PN-Z-04532:2021-11 Ochrona czystości powietrza – Oznaczanie heksachlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników badań realizowanych przez Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (link otwiera nowe okno).