Newsletter CIOP PIB maj 2022

Zapraszamy na kolejne już bezpłatne szkolenie podstawowe „SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY – CZY WIEM Z CZYM PRACUJĘ”, które odbędzie się 19.05.2022 online.
Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy Państwa do rejestracji

W maju zostały opublikowane dwie normy:
PN-Z-04507:2022-05 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną.
PN-Z-04508:2022-05 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną.

Zmieniamy się dla Państwa – już w maju baza CHEMPYŁ w nowej odsłonie! Przygotowaliśmy nową szatę graficzną strony głównej i zmiany w prezentacji i funkcjonalności poszczególnych zakładek. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

W najnowszym numerze PiMOŚP z 2022 r. ukazały się nowe metody oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy kobaltu i jego związków oraz 2-metoksypropan-1-olu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (masa reakcyjna 3: 1) i ftalanu dibutylu, a także działalnością Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2021 r. oraz planem pracy w 2022 r.
Polecamy również publikację dr inż. Tomasza Jankowskiego nt. wpływu struktury kompozytów włókninowych na skuteczność filtracji aerozoli cieczy.

Zachęcamy do odwiedzin zakładki Warto wiedzieć, dostępne są tu między innymi interesujące informacje o alergiach oraz o szkodliwych czynnikach biologicznych występujących na pokładach samolotów.