Newsletter listopadowy CIOP PIB

Co miesiąc najświeższe informacje od ekspertów z zakresu bhp w dwóch kategoriach: bezpieczeństwo i zdrowie w pracy, zagrożenia chemiczne, pyłowe i biologiczne baz wiedzy CHEMPYŁ i BIOINFO.


A w nim (link otwiera nowe okno):

50 lat miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”.

Konferencja na temat badania rynku środków ochrony indywidualnej i masek medycznych.

Wirtualny pokaz filmów konkursu O!ZNAKI PRACY

Konferencja „Nowoczesna ergonomia”

Webinaria w ramach kampanii „Stres cyfrowy".

Nowości w portalu CIOP-PIB

Komentarze do zmian w przepisach bhp.

A w nim (link otwiera nowe okno):

Aktualności

CHEMPYŁ

BIOINFO:

Walka z pandemią koronawirusa wiąż trwa. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w bazie BIOINFO:

Film instruktażowy TECHNIKA ZAKŁADANIA MASKI
Film instruktażowy TECHNIKA MYCIA RĄK
Zasady postępowania z instalacjami wentylacyjnymi w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem typu SARS-C