O nas

Oddział Warszawa Centrum powstał z inicjatywy niezrzeszonych, ale zaprzyjaźnionych osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracując w dużych, centralnych instytucjach w obrębie Warszawy, widzieli Oni potrzebę integracji pracowników służby bhp w celu wymiany poglądów, wypracowywania wspólnych interpretacji przepisów oraz dla podniesienia rangi bezpieczeństwa i higieny pracy.