Obrady Zarządu Oddziału Warszawa Centrum 12 czerwca 2021 roku

12 czerwca 2021 roku obradował Zarząd Oddziału Warszawa Centrum w rozszerzonym składzie wraz z członkami Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.


Ze względu na bezpieczeństwo spotkanie odbyło się w przestrzeni otwartej z zachowaniem wszelkiej ostrożności. Jak się okazało w trakcie spotkania uczestnicy po szczepieniach. Omówiono sprawy organizacyjne w aktualnej sytuacji, w tym zaległych obchodów 10-lecia Oddziału i dalszej jego działalności, oraz finansowe.