Porozumienie o współpracy ze Związkiem Zawodowym "Budowlani"

Porozumienie o współpracy ze Związkiem Zawodowym "Budowlani"

W dniu 12 grudnia 2019 r. zawarliśmy porozumienie o współpracy ze Związkiem Zawodowym "Budowlani" - Okręg Mazowiecki Warszawa.Porozumienie zostało podpisane przez Przewodniczącą Okręgu Mazowieckiego Warszawa - Panią Jolantę Frątczak oraz przez Prezesów naszego Oddziału - Jolantę Olejko i Tadeusza Potasińskiego.

Zakres współpracy będzie dotyczył szeroko rozumianych działań oraz inicjatyw mających na celu dążenie do systematycznej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze budownictwa.

 

Do pobrania
porozumienie.pdf 65 KB PDF