Posiedzenie Zarządu Oddziału 22 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału 22 stycznia 2020 r.

W dniu 22 stycznia 2020 r. zebrał się na pierwszym w tym roku posiedzeniu, w poszerzonym składzie Zarząd naszego Oddziału.Na spotkaniu omówiono sprawy członkowskie, rozliczenia finansowe i stan naszego konta, wstępny program dzialań na 2020 r.  i tematy szkoleń oraz stan zaawansowania przygotowań do zbliżającej się (w czerwcu) 10-tej rocznicy powstania naszego Oddziału. Spotkanie odbyło się w sali Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.