Posiedzenie Zarządu Oddziału 30.09.2020

30 września 2020 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Warszawa Centrum.


Było to nasze pierwsze, powakacyjne posiedzenie. Zachowywaliśmy zasady reżimu sanitarnego. Stwierdziliśmy, że  jeszcze nie czas na powrót do tradycyjnych spotkań szkoleniowych. Natomiast najwyższa pora iść z duchem i potrzebą czasu. Będziemy organizować szkolenie z wykorzystaniem dostępnych środków teleinformatycznych. Temat? Chyba sam się nasuwa, ale to niespodzianka. Do zobaczenia wkrótce w szerszym, ale zdalnym gronie.