Posiedzenie Zarządu Oddziału OSPSBHP Warszawa Centrum

23 marca 2022 roku Zarząd Oddziału spotkał się na kolejnym posiedzeniu.


Podczas spotkania omówiono 

  • Sprawy organizacyjne i bieżące Oddziału.  
  • Finanse naszego Oddziału, w tym wpływ składek członkowskich.
  • Przygotowanie do Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
  • Sprawy osobowo-kadrowe na przyszłą kadencję.