Rada Stowarzyszenia, 6 grudnia 2019 r.

W dniu 6 grudnia 2019 r. uczestniczyliśmy w Radzie Stowarzyszenia, przygotowanej przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Zarząd Oddziału OSPSBHP w Katowicach.Spotkanie było bardzo ciekawie organizowane. Poza tematami dotyczącymi działalności Zarządu Głównego i Oddziałów OSPSBHP, organizatorzy przygotowali interesujące wykłady, świąteczny jarmark oraz niespodziankę - Wycieczkę do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.