Spotkanie 8 grudnia MMXXI

Spotkaliśmy się po prawie dwóch latach.


8 grudnia 2021 roku, po prawie 2 latach odbyło się spotkanie członków Oddziału Warszawa Centrum. Spotkaliśmy się w trybie stacjonarnym! W związku z pandemią nie odbyły się obchody naszego 10-lecia w czerwcu 2020 roku.

Nadrobiliśmy niektóre  zaległości, powitaliśmy nowych człokow Oddziału i uhonorowaliśmy najbardziej zaangażowanych w pracy na rzecz poprawy warunków pracy oraz na rzecz rozwoju i działalności naszego Oddziału.

Medalem " LAUR BEZPIECZEŃSTWA"  uhonorowaliśmy Kol. Marlenę Szwed - pełniąca przez 7 lat funkcję skarbnika Zarządu Oddziału w poprzednich kadencjach, a obecnie od 2 lat Wiceprezesa Zarządu Oddziału Warszawa Centrum.

Po raz pierwszy wręczyliśmy również statuetkę nagrody " LAUR BEZPIECZEŃSTWA". Otrzymał ją za wyjątkowy wkład pracy w okresie naszego ponad 10-lecia kol. Tadeusz Potasiński.

Gratulacje dla wszystkich LAUReatów.