Szkolenie "Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy"

 20 kwietnia 2022 r. ucestniczyliśmy w spotkaniu "Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy", poprowadził je pan Andrzej Borański- ofcer pożarnictwa, audytor bezpieczeństwa, ratownik medyczny.