Terminy spotkań

spotkania odbywają się w sali konferencyjnej Izby Administracji Skarbowej przy ul. Felińskiego 2B

 

2018 rok

 

10 stycznia    

15-28.01. 2018 r - ferie zimowe, mazowieckie

21 lutego

28 marca„Zadania służby BHP wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U. poz. 950 z 2016 r.) – rejestr źródeł pól elektromagnetycznych /PEM/.

18 kwietnia

16 maja

13 czerwca ( wcześniej ze względu  na koniec roku szkolnego) Walne Zebranie Oddzialu

lipiec, sierpień wakacje

19 września

17 października

21 listopada

12 grudnia - w imieniny miesiąca podsumujemy  rok 2018