Terminy spotkań

spotkania odbywają się w sali konferencyjnej Izby Administracji Skarbowej przy ul. Felińskiego 2B

 

2018 rok

 

10 stycznia    

15-28.01. 2018 r - ferie zimowe, mazowieckie

21 lutego

28 marca

18 kwietnia Zadania służby BHP wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U. poz. 950 z 2016 r.) – rejestr źródeł pól elektromagnetycznych /PEM/.

16 maja Odzież robocza

13 czerwca

lipiec, sierpień wakacje

19 września PEM

17 października czynniki biologiczne w środowisku pracy- aspekty praktyczne-gościć będziemy Panią Dziekan  prof. dr hab. Bożenę Nowakowicz-Dębek  z Zakładu Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz Panem  dr Łukaszem Wlazło i  Panem mgr Mateuszem Ossowskim

21 listopada - przeniesione na 28 listopada

28 listopada - Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału

12 grudnia - w imieniny miesiąca podsumujemy  rok 2018