Dołącz do nasWstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy. Działamy na terenie całego kraju, dokształcamy, doradzamy, rozwijamy!

Aby zostać członkiem  OSPS BHP wystarczy:

 

JAK I GDZIE SIĘ ZAPISAĆ?

Zarejestruj się w strefie członkowskiej, w tym celu wybierz opcję  „Rejestracja - dla nowych Członków OSPS BHP".

 

Link do strefy członkowskiej

Pamiętaj o wyborze Oddziału, do którego chcesz przynależeć — to WAŻNE.

Tu znajdziesz Swój Oddział

 


W razie chęci wstąpienia w poczet członków OSPS BHP Oddział Warszawa Centrum serdecznie zapraszamy do kontaktu poprzez email: warszawacentrum@ospsbhp.pl

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;

  • spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odpowiednich przepisach;

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

  • prześle wypełnioną deklarację członkowską na adres do korespondencji:
    00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 502 i na adres e-mail: warszawacentrum@ospsbhp.pl

Wpisowe i składki płacimy na konto:

OSPSBHP Oddział Warszawa Centrum
ul. Czackiego 3/5 p.502
00-043 Warszawa

KONTO w BANKU BNP PARIBAS: 68 2030 0045 1110 0000 0428 5990
O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd Oddziału Warszawa Centrum drogą mailową:

warszawacentrum@ospsbhp.pl