Majowa narada w Oddziale

Kolejne spotkanie w Oddziale


Dnia 29 maja 2024r. odbyło się posiedzenie Zarządu OSPS BHP Oddział Warszawa Centrum w rozszerzonym składzie. Podczas zebrania podsumowano spotkanie trzech warszawskich Zarządów Oddziałów. Omówiono także m.in. przygotowania do Jubileuszu 15-lecia Oddziału i kwestie finansowe. Spotkanie było ponadto okazją do poruszenia spraw bieżących oraz dyskusji na temat naszych najbliższych przedsięwzięć.