Posiedzenie Zarządu Oddziału online

Lutowa wideokonferencja


Dnia 20.02.2024r. odbyło się trzecie posiedzenie członków Zarządu Oddziału w 2024r. Spotkanie w trybie online dotyczyło spraw bieżących dotyczących Oddziału w tym przystąpienia do Strefy Członkowskiej OSPS BHP oraz spraw organizacyjnych związanych z planowaniem najbliższych spotkań. Razem działamy aktywnie!