Spotkanie Zarządów 3 warszawskich Oddziałów OSPS BHP

Spotkanie Zarządów


10.05.2024r. odbyło się posiedzenie Zarządu OSPS BHP trzech warszawskich Oddziałów: OSPS BHP Oddział w Warszawie OSPS BHP Oddział Warszawa Wola i OSPS BHP Oddział Warszawa Centrum. Podczas spotkania poruszono kwestie związane m.in. ze strefą członkowską OSPS BHP, integracją między oddziałową a także planowanymi wspólnymi przedsięwzięciami. Spotkaniu towarzyszyła żywa, merytoryczna dyskusja, która pozwoliła zobrazować różne stanowiska, mobilizując do współpracy wszystkich zaproszonych. Atmosfera współtworząca to wydarzenie była niesamowita. Dziękujemy!