Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Szkolenie zorganizowane przez OSPS BHP Oddział Warszawa Wola


Dnia 13.06.2024r. delegacja członków naszego Oddziału wzięła udział w szkoleniu pt. "Ochrona stóp pracownika" zorganizowanym przez OSPS BHP Oddział Warszawa Wola. Podczas spotkania omówiono główne choroby stóp, sposoby im zapobiegania oraz narzędzia Pracownika Służby BHP w tym zakresie. Nie zabrakło ponadto przybliżenia charakterystyki środków ochrony indywidualnej, obuwia roboczego oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Nogi są najintensywniej eksploatowanymi częściami ciała dlatego tak istotne jest zapewnienie pracownikom maksymalnego bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań zawodowych. 

Dziękujemy za poruszenie tego tematu w ramach profilaktyki oraz zaproszenie nas do wymiany doświadczeń.