Pierwsze posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, w 2018 roku

2018-03-15

W dniu 14.03.2018 odbyło się w Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie pierwsze posiedzenie  Rady ds. Bezpieczeństwa  Pracy w Budownictwie powołanej zarządzeniem OIP.

W dniu 14.03.2018 odbyło się w Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie pierwsze posiedzenie  Rady ds. Bezpieczeństwa  Pracy w Budownictwie powołanej zarządzeniem OIP.  Przewodniczącą Rady jest Pani Anna Wójcik Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru , a Wiceprzewodniczącym Pan Mirosław Ossowski Sekretarz Krajowy ZZ " BUDOWLANI" , jednocześnie członek Zarządu Oddziału Warszawa OSPSBHP. W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczyła również Pani Jolanta Koszałka Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie. W skład Rady wchodzą przedstawiciele ZZ " BUDOWLANI" , Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie, Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz NSZZ "Solidarność". Na członków Rady OIP powołano również Prezesów obu Oddziałów OSPSBHP Kol. Jolantę Olejko i Kol. Piotra Pietrasa. Temat przewodni spotkania "Eliminacja zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych".