Zarząd

W Zarządzie naszego Oddziału zasiadają: 

 PREZES

  Jolanta Olejko

     tel. 604 586 520

email: jolantaolejko@wp.pl 

WICEPREZES

Marlena Szwed

tel. 600 460 147

     
email:  bhpszwed@gmail.com

WICEPREZES

Tadeusz Potasiński

 tel. 601 262 232

         email:  potasinski@poczta.onet.pl SKARBNIK

Patrycja Nowińska

tel. 696 281 425 

email: p.kowalska@tlen.pl

SEKRETARZ

Monika Kasperska

tel. 692 498 954

email:  emonia6@wp.pl

CZŁONEK ZARZADU

Dorota Rajkiewicz

tel. 502 747 363   

email: d.e.rajkiewicz@gmail.com

CZŁONEK ZARZĄDU

Elwira Banaszek

tel 504 234 471

email: elwirab7@gmail.com

CZŁONEK ZARZĄDU

Pamela Idźkowska

tel. 604 200 762   

email: behapowiec.idzkowska@gmail.com

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Sitkowski

tel. 734 734 705   

email: bhp.perun@gmail.com