Zarząd Oddziału

W Zarządzie naszego Oddziału zasiadają: 

PREZES

Jolanta Olejko

tel. 604 586 520

email: jolantaolejko@wp.pl

  WICEPREZES

Dorota Rajkiewicz

                                                                  tel: 502 747 363

                                                                    email:  rajkiewicz.d@gmail.com

                                                               WICEPREZES

                                                                Tadeusz Potasiński

                                                               tel. 601 262 232

                                                                  email:  potasinski@poczta.onet.pl                                                                    SEKRETARZ 

                                                                             .............................................                    

                                                                  tel. ......

                                                                  email:  ..................................

                                                                      SKARBNIK

                                                                 Marlena Szwed

                                                                    tel. 600 460 147

                                                                
email:  bhpszwed@gmail.com

                                                                                 CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                  Elwira Banaszek

                                                                       tel 504 234 471

                                                            email: elwirab7@gmail.com                                                                                     CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                   Marek Opiłka

                                                                           tel.  607 374 284

                                                                 
email: marek.opilka@interia.pl