Newsletter CIOP PIB luty 2022

W 1 numerze Bezpieczeństwa Pracy w 2022r. ukazała się publikacja nt „Oceny narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej powstającą w trakcie pracy”. W publikacji poruszono zgłaszane w bazie CHEMPYŁ problemy z interpretacją przepisów prawnych dotyczących FRKK. Zachęcamy do zapoznania się z treścią online

Pamiętajmy, że są dostępne skuteczne szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Należy pamiętać, że aby zdążyć ze szczepieniem do sezonu letniego szczepienia trzeba rozpocząć zimą.

Trwają badania kliniczne z udziałem 600 osób w wieku 5-65 lat z użyciem nowej multiwalentnej szczepionki VLA15 na boreliozę. Borelioza (zwana też chorobą z Lyme) to jedna z najpoważniejszych i najczęstszych chorób przenoszonych przez kleszcze, na którą nie ma obecnie szczepionki. Preparat VLA15 francuskiej firmy Valneva i Pfizer jest skierowany przeciwko sześciu serotypom Borrelia burgdorferi, reprezentującym najpowszechniejsze szczepy patogenne występujące w Europie i USA. Szczepionka ta wykorzystuje technologię mRNA, która jest obecnie wykorzystywana w szczepionkach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W ofercie Pracowni Zagrożeń Biologicznych CIOP-PIB znajduje się szeroki zakres ekspertyz: ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy i w środowisku pozazawodowym, ocena korozji biologicznej i działań remediacyjnych w budynkach oraz ocena stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pod kątem ich zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu.