Newsletter CIOP PIB styczeń 2022

comiesięczny Newsletter, zapraszamy do czytania


 

Ukazały się nowe metody oznaczania akrylonitrylu, arsenu i jego związków nieorganicznych, bicyklodekanu, niklu i jego związków oraz związków manganu, niklu i żelaza w powietrzu środowiska pracy w 4 nr PIMOŚP z 2021. (link otwiera nowe okno)

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Zagrożenia frakcją respirabilną krystalicznej krzemionki w przemysłowych procesach wysokotemperaturowych autorstwa J. Surgiewicz, M. Pośniak, która ukazała się w PIMOŚP - Nr 3 (109) 2021.(link otwiera nowe okno)

 

W ofercie Instytutu znajdują się również płatne szkolenia problemowe i specjalistyczne o tematyce zagrożeń chemicznych, biologicznych i pyłowych:

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy. Termin: 28-30 marca; 07-09 listopada 2022
Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej. Termin: 20-21 kwietnia; 12-13 grudnia 2022
Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy.Termin: 8-10 lutego; 9-11 maja; 5-7 grudnia 2022.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu. (link otwiera nowe okno)