Spotkanie szkoleniowe 19 lutego 2020 r.

Spotkaliśmy się w sali konferencyjnej przy ul. Koszykowej 61


W dniu 19 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej przy ul. Koszykowej 61 "w Przestrzeni from Faceebook" odbyło się nasze, pierwsze w tym roku, spotkanie szkoleniowe.

Gościem naszym był Pan Tomasz Czuber - specjalista bezpieczeństwa technicznego, dyplomowany ergonomista, audytor. Poruszył zagadnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji maszyn i urządzeń oraz związane z tym obowiązki producentów i dostawców maszyn.