IV posiedzenie Zarządu Oddziału

Podsumowanie funkcjonowania Oddziału w 2023r.


Dnia 08.11.2023r. odbyło się IV posiedzenie Zarządu Oddziału w 2023r. Podczas spotkania podsumowano funkcjonowanie Oddziału w 2023r. oraz zaangażowanie członków Zarządu Oddziału. Zostały ponadto zgłoszone propozycje do Planu Pracy na rok 2024, omówiono sprawy finansowe i bieżące mające wpływ na funkcjonowanie naszego Oddziału.