Spotkanie z ZZ "Budowlani"

Spotkanie w ZZ "Budowlani".


W dniu 15.01.2024r. gościliśmy w ZZ "Budowlani". W spotkaniu uczestniczyli:

- p. Jolanta Frątczak- Przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZZ "Budowlani",
- p. Mirosław Ossowski- Sekretarz Krajowego ZZ "Budowlani"
- p. Marlena Szwed- Prezes OSPS BHP Oddział Warszawa Centrum 
Podczas spotkania poruszane były bieżące sprawy dotyczące działalności Okręgu i naszego Oddziału. W ramach współpracy omówiono nie tylko wspólne przedsięwzięcia promocyjno - informacyjne z zakresu BHP ale  także te mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy i kultury pracy. 
Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i gościnność.