Współpraca lokalna

Spotkanie Prezesów Oddziałów


Dnia 25.03.2024r. miało miejsce spotkanie Prezesów Zarządów OSPS BHP Oddział  Warszawa, Warszawa Wola i Warszawa Centrum. Dyskutowano m.in. o podejmowanych w swoich oddziałach inicjatywach oraz planowanych przedsięwzięciach. Pierwsze w takim gronie spotkanie było także okazją do omówienia możliwości dalszej współpracy i wakacyjnej integracji. Razem działamy dla wspólnego dobra :)