Praca zdalna 2024

Nowe zasady pracy zdalnej


Dnia 13.03.2024r. odbyło się trzecie stacjonarne spotkanie w 2024r. dla członków naszego Oddziału. Tematem spotkania była Praca zdalna i dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Osoba prowadząca omówiła m.in. regulacje prawne, obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz organizację stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Nie zabrakło ponadto kwestii dotyczących wypadków przy pracy zdalnej, w drodze do/z pracy oraz zagadnień związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną. Bardzo dziękujemy za obecność i zaangażowanie samych uczestników w dyskusję a także wymianę doświadczeń.