Posiedzenie Zarządu Oddziału online

Drugie posiedzenie Zarządu Oddziału w 2024r.


Dnia 28.01.2024r. odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Oddziału w 2024r. tym razem w formie zdalnej. Poświęcone było głównie Strefie Członkowskiej OSPS BHP. Podsumowaliśmy ponadto webinar online zorganizowany przez członków naszego Oddziału a także omówiliśmy sprawy bieżące. Było aktywnie i kreatywnie :)