Szkolenie dla członków Oddziału

Zdalne bezpieczeństwo pracy


Dnia 15.02.2024r. odbyło się szkolenie dla członków Oddziału dotyczące funkcjonalności oprogramowania iManSys związanego ze zdalnym bezpieczeństwem pracy. Prowadzący podczas spotkania omówił oprogramowanie wspierające przedsiębiorstwa m.in. w obszarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy, jakości oraz zarządzania środowiskiem. Postępująca cyfryzacja w naszym kraju to wyzwanie także dla Pracowników Służby BHP.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólnie spędzony czas :)