Szkolenie dla członków Oddziału

Pierwsze spotkanie stacjonarne w 2024r. za nami!


Dnia 31.01.2024r. odbyło się szkolenie dla członków naszego Oddziału. Spotkanie związane było z realizacją polskiej edycji kampanii informacyjnej pt. „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”. Osoby biorące udział w szkoleniu poszerzyły wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych oraz podniosły świadomość na temat wyzwań w zakresie BHP związanych z cyfrową transformacją pracy. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA.
Dziękujemy wszystkim za obecność, prowadzącej za przekazaną wiedzę oraz otrzymane materiały :) Do zobaczenia w lutym!