Konferencja

,,Bezpieczeństwo, higiena i zdrowie psychiczne w placówkach oświaty"


Dnia 9 listopada 2023 r. w ramach programu edukacyjnego Kultura Bezpieczeństwa Państwowej Inspekcji Pracy zostaliśmy zaproszeni na konferencję pt. ,,Bezpieczeństwo, higiena i zdrowie psychiczne w placówkach oświaty”. 
Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z odpowiedzialnością kadry pedagogicznej za bezpieczeństwo uczniów. Nawiązano ponadto do zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych. Konferencja ze względu na poruszone problemy była niezwykle interesująca.