Zwiedzanie budowy Kolektora Wiślanego

Zwiedzanie budowy Kolektora Wiślanego wraz z OSPS BHP Oddział Warszawa Wola.


Dn. 13.11.2023r. na zaproszenie OSPS BHP Oddział Warszawa Wola wzięliśmy udział w zwiedzaniu budowy Kolektora Wiślanego. Projekt ten umożliwi czasowe magazynowanie ścieków spływających z etapu lewobrzeżnej części Warszawy. Ze względu na stopień skomplikowania robót całe przedsięwzięcie podzielono na kilka etapów. Podczas wizyty na placu budowy została nam przybliżona idea całej inwestycji oraz wykorzystywana technologia. Spotkanie zakończyło się w biurze budowy gdzie jeszcze dokładniej poznaliśmy aspekty techniczne całego przedsięwzięcia.  
Dziękujemy członkom OSPS BHP Oddział Warszawa Wola za gościnność, pełnienie funkcji  Gospodarza i Przewodnika całego spotkania. Była to niezwykle pouczająca wycieczka poszerzająca naszą wiedzę zawodową.